Memory of a Dream s.23, Digitalt

Memory of a Dream s.24, Digitalt

Memory of a Dream s.25, Digitalt

En serie till Rädda barnens tidning “Lyssna!” om barnkonventionen.

En serie till Rädda barnens tidning “Lyssna!” om barnkonventionen.

Skräckserie s.3, Tusch

Skräckserie s.4, Tusch

Skräckserie s.5, Tusch

Strippserie nr.4, Tusch, Digitalt

Strippserie nr.5, Tusch, Digitalt

Strippserie nr.9, Tusch, Digitalt

Serier

Olika serier jag har gjort. Memory of a Dream kan läsas på länken åt höger.